Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

close

Kategorie

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO).

Respektując przepisy prawa i mając na względzie dbałość o Państwa prawo do prywatności informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Promocji Dorota Stark Piękna Góra 4B/411-500 Giżycko 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

- wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy
- działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

W zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych możemy powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych współpracującym z nami podmiotom (takim jak: biuro księgowe, firma kurierska, czy dostawca usług informatycznych).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają również Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO.

W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów reklamowych drogą elektroniczną. W takim przypadku wystarczy wysłać wiadomość z cofnięciem zgody na adres: marketing(et)czasnaprezent.pl

Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W sprawach danych osobowych można kontaktować się z nami:

- pocztą elektroniczną pod adresem:  marketing(et)czasnaprezent.pl
- pocztą tradycyjną:

 Studio Promocji Dorota Stark
 Piękna Góra 4B/4
11-500 Giżycko